Дата: 22.01.2015

Източник: BIA

Прочетено: 2382

Над 70 представители на браншови организации се срещнаха със зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров

Вж. СНИМКИ

Над 70 представители на браншовите организации участваха в първото за 2015 г. разширено заседание на УС на БСК, проведено днес, 22 януари 2015 г.

В първата част на заседанието се състоя среща със зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров, в рамките на която представителите на браншовите организации поставиха множество въпроси, свързани с регулаторната среда и подобряването на възможностите за правене на бизнес в България. Сред ключовите дискутирани теми бяха високото ниво на сивата икономика, липсата на кадри за отделните индустрии и държавната намеса в заплащането на труда. Общо беше мнението, че е необходимо приемането на всеки нормативен акт да се предхожда от качествена оценка на неговото въздействие върху икономиката, като в оценяването да бъдат привличани представители на бизнеса.

Според зам.-министър Везиева, необходимо е икономиката да се разглежда в регионален план, вкл. да има регионализация на регулациите. По отношение на кадрите, г-жа Везиева подкрепи въвеждането на дуалното обучение у нас, но изрази мнение, че то трябва да следва германския модел, а не да се побългарява, каквито тенденции се наблюдават.

С особена острота беше поставен въпросът за подкрепата на микро- и малките фирми, които оперират по еднакво законодателство с това за големите  компании и са в невъзможност да покрият голяма част от нормативните изисквания. Това е предпоставка те да навлизат в „сивата“ икономика, категорични бяха участниците в срещата. В тази връзка г-жа Везиева сподели, че се обмисля възможността за връщане на патентния режим за микрофирмите. Освен това, един от ключовите приоритети на Министерството на икономиката (МИ) е електронизацията на административните услуги с цел подобряване на обслужването на бизнеса, намаляването на неговите административни разходи и на възможностите за корупция.

От страна на МИ беше изразена готовност за активен диалог с представителите на бизнеса с цел подобряване на бизнес средата. Участниците в срещата се договориха в близките месеци да се проведат отделни срещи с всяка от браншовите организации, така че да се разгледат в по-голяма дълбочина конкретните проблеми на секторите.