Дата: 26.06.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1006

Заседанието на УС на БСК премина при следния дневен ред:

  1. Анализ и план решение за спиране на годишното натрупване загубите на НЕК.
  2. Анализ на развитието и състоянието на клъстерите в България 2013-2015 г.
  3. Приемане на нови членове
  4. Информация за промени в ръководството на Университетската болница „Св. Анна“

В рамките на заседанието беше обсъден предложеният анализ за състоянието на НЕК и посочените възможности за намаляване на загубите, както и възможностите за ускоряване на изграждането на енергийна борса у нас.

Членовете на УС на БСК обсъдиха анализ за развитието и състоянието на клъстерите и България и подкрепиха констатациите, изводите и насоките в него. Управителният съвет посочи като успешна съвместната работа на БСК, Асоциацията на бизнес клъстерите и регионалните стопански камари в областите Габрово, Враца и Смолян.

УС на БСК прие нов член на камарата - „Балкан Дивелъпмънтс“ ЕООД, представлявана от Уилям Ричард Джон Роу. Компанията е изявила намерения за развитие на бизнес и привличане на инвеститори в северозападния регион на страната.

УС на БСК направи оценка на  извършените действия свързани с промени в ръководството на Университетската болница „Св.Анна“.

Членовете на УС потвърдиха позицията  на БСК по исканите промени в решенията на Надзорния съвет на НЗОК.

УС на БСК прие решение и по предложения, направени от председателя на БМГК, които се отнасят до дейността на Пловдивския панаир.