Дневен ред

за заседание на УС, което ще се проведе на

31.05.2016 г. от 15.00 ч.

 

1.Таксите в публичните услуги, състояние и проблеми

Докл.: К. Колев

2. Информация за подготовката на документите необходими на БСК да кандидатства за НПРО за периода 2016-2020 г.

Докл.: П. Денев

3. Съображения по Наредбата за определяне реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите, работниците и служителите.

Докл.: С. Дончев

4. Годишен отчет на БИК „Капиталов пазар“ ЕОД за дейността през 2015 г.

Докл.: Ж Димитров

5. Организационни

5.1.        Заявления за членство в БСК

Докл.: П. Денев

5.2.        Предложение за местен орган на БСК в общините Балчик, Каварна, Шабла

Докл.: П. Денев

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК