Дневен ред

за заседание на УС, което ще се проведе на

29.09.2015 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на БСК

 

1.    Предложение относно подготовката на позиции и становища на УС на БСК и тяхното оповестяване. (У)

Докл.: С. Дончев

2.    Информация за позициите и намеренията на НПРО в България по отношение реформи в енергийния сектор. (У)

Докл.: Б. Данев

3.    Организационни въпроси

3.1.        Докладна записка относно предложения за организиране на среща на УС с ръководството на СК Ст. Загора и представители на бизнеса от областта.

Докл.: П. Денев

3.2.        Предложение за учредяване на „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ (НАПП)

Докл.: П. Денев

3.3.        Докладна записка относно молба от председателя на УС на СК-Габрово до БСК за отпускане на финансова помощ

Докл.: П. Денев

3.4.        Предложения за промени в Правилника за организация на Конкурса за икономически просперитет и връчване наградата на БСК „ИН-5“

Докл.: П. Денев

3.5.        Докладна записка относно постъпили заявление за нови членове на БСК.

Докл.: П. Денев

3.6.        Информация относно изпълнение бюджета на НЗОК за 2015 г. и подготовката на проекто бюджет на касата за 2016 г. (У)

Докл.: Гр. Димитров

3.7.        Предложение по законопроекта за изменение и допълнение на ЗКПО

Докл.: Б. Данев, Д. Бранков

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК