Дата: 25.06.2015

Източник: БСК

Прочетено: 872

На свое редовно заседание, проведено на 25 юни 2015 г., Управителният съвет на БСК се запозна с анилиз и план решение за спиране на годишното натрупване загубите на НЕК. Информацията бе представена от Величко Александров – член на УС на БСК и председател на СД на "ИТА-Холдинг", СД „Изгрев” АД, СД „СМЛК” АД и СД „ЕОН” АД.

В точка 2 от дневния ред на заседанието Венцислав Славков – член на УС на БСК и  председател на УС на Клъстер «Мехатроника и автоматизация» представи анализ за развитието и състоянието на клъстерите в България за периода 2013 г.-2015 г.  

На вниманието на УС на БСК бе представено и предложение за позиция на БСК относно прегласуване на решения на Надзорния съвет на НЗОК по искане на Григор Димитров - главен директор "Осигурителни отношения" в БСК.

На вниманието на членовете на УС на БСК бе представено и писмо от Л. Цоцорков относно състоянието на Пловдивския панаир.

Заседанието завърши с информация относно подготовката на срещата на членовете на БСК с деловите среди, посветена на 35-годишнината от учредяването на БСК.