Дата: 26.02.2015

Източник: БСК

Прочетено: 813

На 26 февруари 2015 г., от 15.00 часа се проведе редовното месечно заседание на Управителния съвет на БСК.

Дневният ред включваше:

  1. Изслушване на информация за състоянието и тенденциите в дървообработващата и  мебелната промишленост в България (дискусия с ръководството на Браншовата камара по дървообработваща и мебелна промишленост). Докладчици по проблемите в бранша бяха Ст. Стоянов – председател на УС на БКДМП и Елица Ненчева-изпълнителен директор на БКДМП.

УС на БСК реши да подкрепи ръководството на браншовата камара по отношение на налагащите се промени в Наредбите, свързани с добива, обработката и окачествяването на дървесната суровина в страната.

Изразена бе готовност проекта за промени в нормативната уредба, подготвен от ръководството на браншовата камара да бъде подложен на експертна оценка в съответствие с предложението на акад. Воденичаров.

  1. Председателят на УС на БСК представи доклад за дейността на БСК по утвърдените от Общото събрание цели.
  2. По време на заседанието бе издигната кандидатурата на Божидар Василев Данев за представител на Р България в Европейския Икономически и социален комитет за периода 2015-2020 г.
  3. Гласувана бе с 11 гласа кандидатурата на доц. д-р Григор Димитров – гл. директор „Осигурителни отношения“ в БСК за член на Надзорния съвет на Националната здравно осигурителна каса.
  4. Утвърдено беше предложението за местен орган на БСК в община Тутракан, обл. Силистра с председател Георги Димитров Георгиев.

.