Представяне

Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба, представлявана от Севдалин Спасов – председател на УС. Асоциацията е учредена с цел да поддържа социалната и икономическа значимост на бранша за развитието на кръговата икономика, както и да регулира спазването на европейските и държавни директиви, отнасящи се до преработката на текстилни материали и търговията с тях. Членове на асоциацията са 14 фирми, извършващи дейности по обработка на употребявани облекла и текстилни материали в сортировъчни центрове или имат магазини, в т.ч. за онлайн продажба на употребявани дрехи, като общият брой на заетите в тях лица е 1 731.

Севдалин Спасов
Председател на УС
0888 807 431