Новини

УС на БСК утвърди приоритетите си за второто полугодие на 2019 г. и  прие 15 нови членове на БСК, с общо над 27 000 заети в тях лица

УС на БСК утвърди приоритетите си за второто полугодие на 2019 г. и прие 15 нови членове на БСК, с общо над 27 000 заети в тях лица

+