В Народното събрание е внесен Законопроект за публичните предприятия, който  има за цел да се сложи ред в този сектор на икономиката и да се подобри ефективността на използването на ангажираните в него публични ресурси.

„Този закон следва да създаде нормативни условия и да бъде наложена обществена практика за превръщане на публичните предприятия в нормални пазарни стопански субекти, равностойни партньори на частния сектор, които генерират растеж и заетост и да се преодолеят установените слабости“, е записано в мотивите към законопроекта.

 

 
Сигнатура 654-01-94
Дата на постъпване 20/07/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на законопроекта  654-01-94.pdf 
Вносители
 • КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
 • ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
 • РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 • КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
 • АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
 • ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
 • ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
 • ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 • ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
 • ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
 • ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ
 • ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
 • ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
 • РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
 • ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
 • ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
 • СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
 • МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
 • КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ


Законопроект за публичните предприятия
Добави мнение