С проекта на ЗИДЗППЦК се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г.

 


ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Добави мнение