На интернет страницата на Министерството на финансите е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси и мотивите към него.

С предложените промени се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси.

Със законопроекта се предлагат и други промени, които поясняват и отговарят на поставени в периода на действие на Закона за публичните финанси въпроси относно прилагането на определени разпоредби. 

Коментари и предложения изпращайте чрез електронната форма по-долу!


Промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Добави мнение