Дата: 18.05.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1486

По-рано тази година Европейската комисия обяви обществена консултация за Зелената книга за Съюза на капиталовите пазари в ЕС.

BUSINESSEUROPE отговори на консултацията, като изрази становището на европейския бизнес: Основно предизвикателство за Европа е насърчаването на инвестициите чрез подобряване на достъпа до финансиране за бизнеса.

BUSINESSEUROPE приветства много от инициативите, посочени в документа на Комисията, включително разкриването на алтернативи на банковото финансиране, като собствен капитал, корпоративни облигации и рисков капитал, но има нужда от превръщането им в конкретни стъпки за насърчаване на бизнес инвестициите, растежа и заетостта.

BUSINESSEUROPE вижда 5 ключови области, по които политиците от ЕС трябва да предприемат действия, за да се създаде Съюз на капиталовите пазари и които са от съществено значение за подобряване на инвестициите:

  • подобряване на информационния поток по отношение на перспективите за растеж за малки и средни фирми
  • гарантиране, че с финансовите регулации ще се намери правилния баланс между подобряването на финансовата стабилност и подпомагането на дружествата, които се нуждаят от капитал за инвестиране;
  • разработване на алтернативни източници на банковото финансиране;
  • възстановяване на доверието в прехвърлянето на дългове в ценни книжа, особено за заеми на МСП
  • изграждането на данъчна среда, подкрепяща инвестициите с акционерно финансиране.

Подробна информация в прикачения файл.