В Народното събрание е внесен законопроект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Законопроектът се отнася до дейността на малките обекти за дестилиране.

Сигнатура

654-01-10
Дата на постъпване 03/02/2016
Сесия Пета сесия

Текст на законопроекта

 654-01-10.pdf 
Вносители
Контактно лице в БСК: Йорданка Велинова


Проект на ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове
Добави мнение