В Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Законопроектът се отнася до структурата на министерството, статута на служителите и др. въпроси.

 
Сигнатура 602-01-9
Дата на постъпване 23/02/2016
Сесия Пета сесия
Текст на законопроекта  PDF формат 
 RTF формат 
Вносители
Разпределение по комисии


Проект на ЗИД на ЗМВР
Добави мнение