Предлаганите изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение ще доведат до:

  • оптимизиране на организацията на процеса на обучение в системата за професионално образование и обучение;
  • осигуряване функционирането на професионалните колежи съобразно новата нормативна уредба;
  • разширяване на възможностите за професионално образование и обучение за ученици и лица, навършили 16 години, чрез въвеждане на нови входящи и изходящи образователни и квалификационни равнища;
  • повишаване качеството на професионалното образование и обучение посредством промяна  на съотношението между теоретичното и практическото обучение в полза на практическото обучение, в. т.ч. и на практиката в реална работна среда.

 

Дата на откриване: 22.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 05.5.2016 г.


Проект на ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение
Добави мнение