Най-учтиво Ви молим да попълните настоящата анкетна карта, в качеството Ви на работодател. С това ще ни помогнете да отразим мнението на работодателите в Рейтинговата система на висшите училища в България (http://rsvu.mon.bg) за 2024 г. Ако Вие не отговаряте за наемането на служители във Вашата организация, моля препратете поканата към колега от Вашата организация, който отговаря за наемането на персонал.

Анкетата е анонимна и информацията ще бъде използвана единствено в обобщен вид. Рейтинговата система на висшите училища се актуализира по поръчка на Министерството на образованието и науката.

Попълването отнема около 5 минути. За повече информация: ranking@osi.bg

Предварително Ви благодарим!

Натиснете ТУК, за да продължите към анкетата!


Анкета за качеството на висшето образование
Добави мнение