Информация за организацията

Брой участници

Данни за участниците

Име
Име
Име
Име
Име

Такса за участие: 210.00 BGN (цената не включва ДДС)

Данни за фактура

БАНКОВА СМЕТКА:
БАНКА ДСК EАД СОФИЯ - BIC КОД-STSABGSF
Сметка в лева IBAN-BG61STSA93000021609234