Българската стопанска камара има удоволствието да Ви покани на специализиран семинар на тема „Популяризиране на фирмите чрез медиите", който ще се проведе на 29 февруари 2012 г., сряда, от 10 до 17:30 часа, в залата на БСК, ул. Алабин 16-20.

Обучението е фокусирано върху базисни знания за управлението на вътрешните и външните комуникации на фирмите. Обучението е подходящо за специалисти „Връзки с обществеността" на организации, институции и фирми както и за лица, на които е поверена ролята на говорители.

В рамките на обучението ще бъдат засегнати следните теми:

  • Функции и дейности на връзките с обществеността. Аудитории.
  • Комуникационен план на организацията. „Черен ПР".
  • Комуникацията. Видове, начини и канали за предаване.
  • Новинарска стойност на съобщението.
  • Комуникационни проблеми на организацията.
  • Медиите - същност, типове. Медиа мониторинг.
  • Поведение и външен вид по време на участие в радио, телевизия.
  • Пресконференция и брифинг.
  • Прессъобщение.
  • Комуникации при криза.


След преминаване на обучителната програма, курсистите ще могат да организират дейността на фирмата по отношение на контактите и работата с медиите, както и да подготвят участия в телевизионни и радиопредавания. Участниците в обучението ще могат самостоятелно да подготвят прессъобщения и да планират пресконференции.

Лектор е Анета Алашка - директор на отдел „Връзки с обществеността" в Българска стопанска камара.

За регистрация, моля попълнете приложената регистрационна бланка. Изпратете я до 24 февруари, петък, на е-mail: ierc3@bia-bg.com.

Такса за участие за един представител от организация е 120 лв. с включен ДДС. За втори участник от същата организация, таксата е 60 лв. с включен ДДС.

Таксата за студенти е 60 лева с ДДС.

Цената за участие на организации, редовни членки на БСК е 90 лева с ДДС. За втори участник от същата организация, таксата е 60 лв. с включен ДДС.

В таксата е включена кафе пауза, материали за всеки участник, сандвич за обяд и безалкохолни напитки.

Таксата се заплаща в срок до 28 февруари 2012 г., след наше потвърждение на регистрацията.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение „Популяризиране на фирмите, институциите и организациите чрез медиите