Организиране на събития и PR-услуги

Център "Връзки с обществеността" при БСК предоставя следните услуги:

1.   Връзки с медиите:

 • Медийно планиране (Къде, кога и как да се появи организацията?);
 • Координиране на медийните участия;
 • Подготовка за интервюта (поведение, външен вид, опорни точки на изказването, подготовка на тезите);
 • Подготовка на журналистически материали (статии, интервюта);
 • Изготвяне на PR-новини, прессъобщения.

2.   Институционален/корпоративен PR:

 • Изработване на вътрешни комуникационни стратегии и правила;
 • Изготвяне на ключови послания към заинтересованите страни;
 • Подготовка на речи, изказвания;
 • Планиране и провеждане на PR-кампании;
 • Изготвяне на профили за потенциални спонсори на събития;
 • Консултиране за управление на информацията и контактите.

3. Организиране на събития:

 • изработване на концепция и сценарий;
 • изготвяне и разпространение на PR-материали,
 • медия мониторинг;
 • осигуряване на озвучаване, фото и видеозаснемане, аудиозапис и др.
 • организиране на кетъринг;
 • др.

Забележка: При организиране на събития могат да се ползват и залите на БСК. Услугите се предоставят на всички заинтересовани страни, вкл. фирми, неправителствени организации, институции и др. Членовете на БСК ползват преференции!

Адрес: София 1000, Алабин 16-20, стая 205

Телефон: 02 932 09 28, 0888 60 34 00

E-mail: pr@bia-bg.com

Прочетено: 2542