Комисията по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на свое заседание проект за изменения и допълнения в Кодекса на труда, свързани с прилагането на Европейското рамково споразумение за работата от разстояние, както и работата чрез предприятия за временна заетост.


Заседанието ще се проведе на 8 юли, петък, от 10.00 ч, в МТСП, ет. 1, Учебен център.


С проектозакона и мотивите към него можете да се запознаете от прикачения по-долу файл.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Промени в Кодекса на труда, уреждащи работата от разстояние и работата чрез предприятия за временна заетост, ще разгледа Комисията по трудово законода