На 23 юни 2011 г., от 9.00 ч, в МТСП ще се проведе заседание на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество.


Ще бъде обсъден проект на Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване.


БСК ще бъде представена от Григор Димитров - директор "Осигурителни отношения".

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС