Заместник-председателят на БСК Георги Шиваров ще участва в среща на Съвета на президентите на най-голямата европейска бизнесе организация - BUSINESSEUROPE, в която членува и Българската стопанска камара (БСК). Събитието ще се проведе на 9 и 10 юни 2011 г. в Будапеща, Унгария.


В рамките на двудневната среща ще се дискутират бизнес отношенията на Европейския съюз с Китай, както и председателството на Европейския съюз, което се поема от Полша.


Очаква се в рамките на срещата да се одобри докладът за дейността на организацията за 2010 г., както и изразходените средства за миналата година.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заместник-председателят на БСК Георги Шиваров ще участва в среща на Съвета на президентите на BUSINESSEUROPE.