На 29 октомври, от 10.00 ч, в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Ще бъдат обсъдени предложените промени в Кодекса за социално осигуряване, които се отнасят до прехвърлянето на средства от професионалните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт.

Заседанието трябваше да се проведе на 27 октомври, но беше отложено, тъй като работодателските организации поискаха от председателя на НСТС и министър на финансите Симеон Дянков информация оносно разчетите по направеното предложение за пенсионните фондове. С писмото на работодателските организации можете да се запознаете от прикачения по-долу файл.

В 15.00 ч същия ден (петък, 29 октомври) ще заседава Комисията по бюджетна политика към НСТС, която ще разглежда проекта за изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси. 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество