На 15 септември 2009 г., вторник, от 13.30 ч, в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.


БСК ще бъде представена от своя зам.-председател Димитър Бранков.


Ще бъде обсъдена Програма за антикризисни мерки, разработена от работна група към НСТС, в която участваха представители на социалните партньори.


Публикуваме Предложенията на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите за антикризисни/стабилизационни мерки.


Правителственият проект на Антикризисна програма ще бъде представен след заседанието на НСТС.


На заседанието ще бъдат обсъдени и двата документа.


Заседанието е закрито за журналисти.

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество