На 10 април 2012 г. ще се проведе заседание на Комисията по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Ще бъдат обсъдени проектите за изменение и допълнение на Търговския закон (ТЗ) и на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), въвеждащи възможност за работниците и служителите да искат фалит на работодателя при неизплащане на трудови възнаграждения.

В прикачените по-долу файлове можете да видите проектите на документи, както и позицията на БСК по тях.
 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Промените в ТЗ и ГПК ще обсъди Комисията по трудово законодателство към НСТС