Серия от дискусии на тема тема „Възможности за привличане на висококвалифицирани кадри от трети страни (извън ЕС) с помощта на европейската Синя карта” ще се проведат във:

 • Варна - на 3 май;
 • Ст. Загора - на 16 май;
 • Бургас - на 17 май;
 • Русе - на 6 юни;
 • София - на 27 юни.


Форумите се организират от БСК и съответните регионални стопански асоциации в рамките на проект, финансиран от „Европейския интеграционен фонд” и имат за цел да информират работодателите как могат да привличат висококвалифицирани кадри от трети страни за своите нужди.

За участие в дискусиите са поканени представители на бизнеса, местните власти, ВУЗ, медии и др., а лектори ще бъдат експерти от Европейския институт и Българската стопанска камара.

Участниците в срещите ще получат информация за това:

 1. Какво е европейската Синя карта и какви са възможностите й година след прилагане на съответната директива?
 2. Какво да разбираме под понятието „Трети страни” (например, Русия, Украйна, Молдова, Македония, Турция и др.)?
 3. Кои са висококвалифицирани специалисти (образование, квалификация) и от какви висококвалифицирани специалисти имат нужда българските работодатели?
 4. Добри практики от въвеждането на Синя карта в други страни на ЕС – примери, условия, сравнения.
 5. При какви условия ще работят привлечените специалисти в българските фирми?
 6. Как ще се организира търсенето на висококвалифицирани специалисти?
   

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Привличането на специалисти от трети страни чрез европейската Синя карта е тема на серия дискусионни форуми