Българска стопанска камара и Службата по търговско-икономическите въпроси в Пекин, с подкрепата на Комисията за национално развитие и реформи в Китай, имат удоволствието да ви поканят на 4-тия „Симпозиум за китайски инвестиции в чужбина”(COIFAIR), който ще се проведе на 12-13 ноември 2012 г. в Пекин.

Форумът е насочен към запознаване на китайските предприятия с чуждестранни инвестиционни проекти и инвестиционната среда в различни държави. Симпозиумът предоставя възможности за срещи с корпорации от чужбина, опознаване на китайските и задгранични финансови институции и национални агенции за инвестиции. На чуждестранните фирми ще бъде предоставена възможносттта за привличане на китайски инвестиции и запознаване с местни предприятия с цел стимулиране на двустранното сърудничество, B2B възможностите и осъществяване на реални контакти между китайския и чуждестранния бизнес.

При предварителна заявка и с посочване на конкретни инвестиционни проекти и сферите на икономически интерес, българските компании могат да бъдат насочени към определени китайски фирми, с които да бъдат насрочени срещи в рамките на форума. За целта експерти на Българска стопанска камара могат да подпомогнат заинтересованите български фирми чрез предоставяне на финансови консултации и насоки при изготвяне  на инвестициионните предложения и проекти.

Повече информация отнсно условията за участие на български фирми и за самото събитие може да получите от прикачения файл и инернет страницата на събитието: www.coifair.org

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Симпозиум за китайски инвестиции в чужбина (COIFAIR)