Конференция на тема "Образованието и заетостта на младежите в контекста на Стратегия "Европа 2020" организират група ІІІ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Икономическият и социален съвет на България, Министерството на труда и социалната политика и Представителството на Европейската комисия в България.

С тази конференция гражданското общество си поставя за цел в една широка дискусия да се идентифицират предизвикателствата пред младите хора за реализацията им на пазарите на труда в Европа, като се обобщят необходимите мерки и политики за модернизирането на системите на висшето образование, в подкрепа на растежа и заетостта. Ще бъдат дикутирани политиките и мерките за предотвратяване на ранното отпадане от училище в контекста на  Стратегия "Европа 2020".

Председателят на Народното събрание г-жа Цецка Цачева ще открие форума. Въвеждащи изказвания ще направят министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и г-н Коос Ришел, генерален директор в Генерална дирекция „Заетост, социални дейности и включване” на Европейска комисия.

Участници в конференцията са повече от 40 членове на ЕИСК от 25 европейски държави, представители на българското правителство и българския парламент, членове на Икономически и социален съвет, представители на българските висши учебни заведения и на учителите, неправителствени организации, учени, експерти и др.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конференция на тема