Концепция за нова организация и дейност на медицинската експертиза ще обсъди на заседанието си утре, 8 юни 2012 г., от 13.30 часа, Националният съвет за тристранно сътрудничество.

Документът е разработен от Министерството на труда и социалната политика след анализ и обобщение на становищата на членовете на междуведомствена работна група.

Основната дискусия в рамките на НСТС се очаква да бъде съсредоточена върху проекта на Постановление за нормативни актове по Закона за държавния служител, както и по проекта на ЗИД на Закона за защита от дискриминация.

Моля вижте прикачените файлове!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС