30.09.2012

Конкурсът за присъждане на Наградата на ЕИСК за гражданското общество стартира своето издание за 2012 г.

Тази година тема е „Иновации за устойчива Европа!“. Ще бъдат наградени проекти на гражданското общество, които са доказали, че иновативните инициативи в областта на устойчивото производство и/или потребление са допринесли за създаването на „екологични работни места“ в Европа, като в същото време служат на посочената по-горе глобална цел на наградата. Тези проекти трябва да са иновативни на концептуално и практическо ниво и да имат ценен принос за благоденствието на местните общности, в които се изпълняват. Общата стойност на наградата за 2012 г. е 30 000 евро.

Крайният срок за изпращане на формулярите за участие е 30 септември, а връчването на наградата ще се състои на 12 декември 2012 г. Номинациите могат да се изпращат по електронен път или по пощата.

Целта на конкурса  е да се възнаградят и насърчат реални инициативи и постижения на гражданското общество, които имат значителен принос за утвърждаването на европейската идентичност и интеграция.

Тази година журито ще отличи също местни и регионални проекти и инициативи, които допринасят за устойчиво европейско общество и се осъществяват от работодателски организации, синдикати и други организации на гражданското общество – например представляващи интересите на потребителите или на МСП, при условие че тези организации отговарят на критериите за участие, допустимост и подбор.

Подробна информация относно критериите за допускане до участие и процедурата за участие, както и формуляра за кандидатстване, в който да се посочи информация за кандидатите и да се направи описание на проектите или инициативите, дали основание за номинирането на организациите за наградата, ще можете да намерите на уебсайта на ЕИСК на адрес: www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конкурс за присъждане на наградата на ЕИСК за гражданско общество