На 10 септември 2012 г., понеделник, от 11.00 часа,
в залата на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1)

ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на тема:


„Актуално състояние и перспективи на пазара на труда и работната сила в частните услуги за сигурност“

Ще участват:

  • Татяна Иванова – Референт на Секторния консултативен съвет „Частни услуги за сигурност“
  • Томчо Томов – Ръководител на Националния център за оценка на компетенциите на работната сила при БСК


Анализът е разработен в рамките на проект "“Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Проектът се изпълнява от БСК по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Предстои анализът да бъде официално представен и по време на международната конференция за предизвикателствата и възможностите на европейския пазар на услуги за сигурност, която ще се проведе в София, на 11 септември.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: „Актуално състояние и перспективи на пазара на труда и работната сила в частните услуги за сигурност“