Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди и даде становище по:

  • Ппроект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната за 2013 г.;
  • Проект на ПМС за актуализиране на размера на линията на бедност за страната за 2013 г.


Заседанието на комисията ще се проведе на 3 октомври 2012 г., от 10.30 часа, в сградата на МТСП, а докладът и протоколът от заседанието на комисията трябва да бъдат внесени в Секретариата на
НСТС до 5 октомври.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище при НСТС