На 9 октомври 2012 г., от 14.00 часа, в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избор на зам.-председатели на НСТС от страна на работодателските и синдикалните организации;
 2. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
 3. Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
 4. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ДДС;
 5. Проекти на постановления на Министерския съвет за изменение и допълнение на:
  • Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО;
  • Наредбата за осигурителните каси;
  • Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица;
  • Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество