Международна конференция „Подобряване на качеството на труда в Европа“ ще се проведе на 18 и 19 октомври 2012 г. в София, хотел „Радисън“.

Форумът се организира в рамките на проект WALQING, финансиран с 2.7 млн. евро по 7-ма рамкова програма на ЕК, в който участват 11 европейски партньори, а партньор от българска страна е Българската академия на науките (БАН).

Във втория ден на форума (19 октомври), от 10.45 до 12.45 часа, се предвижда провеждането на кръгла маса на тема „Ролята на социалните партньори за подобряване на качеството на труда в България“, в която ще се включат представители на синдикатите, работодателите и Министерството на труда и социалната политика. Българската стопанска камара ще бъде представена от Томчо Точов – ръководителна Националния център за оценка на компетенциите, изграден по изпълнявания от БСК прект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

Програмата на форума е публикувана ТУК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Международна конференция „Подобряване на качеството на труда в Европа“