На 29 октомври 2012 г., понеделник, в зала 2 на втория етаж на МТСП ще се проведе заседание на Комисията по трудово законодателство.

Членовете на комисията ще обсъдят и дадат становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Материали за заседанието да публикувани по-долу.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС