Срещата на  CERN с представители на българската индустрия ще бъде проведена в Софийски университет „Св. Климент Охридски” на 28-29 ноември, 2012 г. Събитието е част от визитата на Генералния директор на организацията Ролф Хоер.

CERN http://public.web.cern.ch/public/ е европейска организация за атомни изследвания, в която членуват 20 държави, вкл. България. Организацията произвежда разнообразен научен продукт и предлага инфраструктура за изследвания. Има Център за трансфер на знания и технологии http://knowledgetransfer.web.cern.ch/.

CERN е и възложител на многобройни обществени поръчки за доставка на стоки и услуги, пряко касаещи бизнеса.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Среща на CERN с българската индустрия