На 21 ноември 2012 г. от 10.00 часа, в зала 2 на втория етаж на МТСП ще се проведе заседание на Комисията по трудово законодателство, на което ще се обсъжда проектът на Наредба за болестите, при които работник или служител, боледуващ от тях има особена закрила, съгласно чл. 333, ал. 1, т. 3 от КТ.

Проекта на документ можете да видите тук: http://www.bia-bg.com/dialog/326

В заседанието от страна на БСК ще участва Снежана Славчева.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС