26.11.2012

На 26 ноември 2012 г. от  10.00 часа, в зала 2 на втория етаж на МТСП ще се проведе заседание на Комисията по осигурителни отношения, на което ще се обсъжда проектът на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС