06.02.2013

На 6 февруари от 9:00 до 13:00 ч. в Патентно ведомство на Република България ще се проведе кръгла маса на тема„Българска козметична индустрия, Академия и представители по индустриална собственост - ЕПВ”. В събитието ще участват изтъкнати експерти от Европейското патентно ведомство, с които участниците ще могат да обсъдят казуси от своята практика.

Информация с програма на събитието можете да намерите в прикачения файл.

 

Лица за контакти:

Оля Димитрова - тел: 970 13 70

Цанка Петкова - тел: 970 14 71

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Патентоване на изобретения в областта на козметиката