В понеделник, 28 януари 2013 г., от 10.00 ч, ще се проведе заседание на Комисията по трудово законодателсво.

Комисията ще обсъди и ще даде становище по проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Проектът на ЗИД е публикуван в прикачения по-долу файл.

Позицията на БСК по проектозакона е публикувана ТУК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС