В сряда, 23 януари 2013 г., от 11.00 ч, ще се проведе заседание на Комисията по осигурителни отношения.

Комисията ще обсъди и ще даде становище по:

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС