На 11 февруари 2013 г., понеделник, от  14.00 часа, в Министерството на труда и социалната политика ще се проведе заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Дневният ред на заседанието предвижда обсъждане на Проект на постановление на Министерския съвет за реда и критериите за определяне и актуализиране размера на минималната работна заплата за страната.

С документите можете да се запознаете от прикачените по-долу файлове.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС