26.03.2013

На 26 март т.г., от 13.00 часа, в сградата на Министерството на труда и социалната политика, ще се проведе първото заседание на работната група към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

За председател на групата е предложена г-жа Елка Димитрова - директор на дирекция "Политика на пазара на труда" в МТСП.

От страна на БСК членове на групата ще бъдат Григор Димитров, Йорданка Велинова и Кирил Желязков.

Работната група е създадена по решение на членовете на НСТС по време на заседанието на съвета от 22 март т.г. Целта е в работен порядък да бъдат обсъдени всички постъпили в НСТС предложения на социалните партньори за спешни мерки в сферата на пазара на труда, социалната политика и възстановяването на икономиката.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Първо заседание на работната група към НСТС