Напредъка по изграждане на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила ще бъде представен пред участниците в работни срещи в Кърджали, Стара Загора и Пловдив, в периода 26-28 март 2013 г.

Основни лектори ще бъдат д-р Томчо Томов – ръководител на Националния център за оценка на компетенциите при БСК, д-р Кирил Желязков – главен директор „Браншови организации“ в БСК, и Атанас Бойков – експерт „Регионални организации“ в БСК.

В срещи ще се включат активно и ръководителите на съответните регионални стопански асоциации - Альоша  Синабов – Председател Стопанска камара – Кърджали, Иван Ленков – Изпълнителен Директор на Стопанска камара - Стара Загора, и Александър Пешев – Председател на Стопанска асоциация – Пловдив, както и ръководителят на Регионалният център за оценка на компетенциите в Кърджали Анатолия Звездова.

По време на срещата ще бъде презентирана и Системата за оценка на трудовото представяне на референтите в Националната референтна мрежа.

Програмата на визитата в Стара Загора предвижда и среща със студентите от Тракийския университет, пред които ще бъде представено внедряването на компетентностни модели в управлението на човешките ресурси, а също така ще бъдат запознати с пилотната версия на ИСОК – www.MyCompetence.bg .

Вж. Програма на срещите!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Работни срещи в Кърджали, Стара Загора и Пловдив за представяне на напредъка по изграждане на ИСОК