Дата: 06.01.2016

Източник: БНР

Прочетено: 1157

Българската икономика ще продължи да се развива относително стабилно и през 2016 година на база постигнатия умерен икономически растеж през миналата година. Не малки са и възможностите за привличане на инвестиции, разкриване на нови работни места с изпълнение на проекти по оперативните програми на Европейския съюз в новия програмен период 2014-2020 година, прогнозира изпълнителният директор на Стопанска камара Стара Загора Иван Ленков.

Провежданите от правителството политики трябва да са насочени към създаването на благоприятни условия за развитието на малкия и среден бизнес в страната. Според Иван Ленков и през тази година проблем за работодателите ще бъде намирането на квалифицирана работна ръка.

Област Стара Загора, като добре икономически развит регион на страната, има потенциал да привлече големи инвеститори в областта на машиностроенето и електротехниката, допълва Иван Ленков.

Чуйте АУДИОЗАПИС на цялото интервю!