03.04.2013

БСК, съвместно с Камара на строителите в България и Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" - Подкрепа, организира кръгла маса на тема: ''Предизвикателства и управление на социалния диалог в строителния сектор (в условия на неплатежоспособност, принудителни вземания и задлъжнялост) и Паритарните фондове в строителния сектор".

Кръглата маса се провежда в рамките на европейския проект SoDiCo, съфинансиран от Европейската комисия (Индустриални отношения и социален диалог).

Участието в срещата е безплатно и е осигурен симултанен превод от английски/български език.

Моля, изпращайте вашите потвърждения на martin@bia-bg.com до 29 март!

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Кръгла маса за Строителния сектор