16.04.2013

Българска стопанска камара, съвместно с Българска камара на химическата промишленост имат удоволствието да ви поканят на семинар на тема „Новото при REACH, CLP. Споделяне на добри практики, енергийна ефективност и зелена икономика”. Семинарът е насочен към МСП от химическия сектор, заинтересовани от проблемите на околната среда.

Семинарът се организира в рамките на проект EEN PACT, по който БСК е партньор в международен консорциум. Стратегическа цел на проекта е да допринесе за подобряване на политиката към околната среда на малките и средни предприятия в Европа.

Проектът предоставя възможност на заинтересованите фирми да получат безплатни консултации в областта на околната среда. Консултациите ще се извършват от предварително избрани фирми – водещи доставчици на екологични услуги.

Срещата ще се проведе на 16 април, вторник, от 09:30 ч. в сградата на БСК, ул. Алабин 16-20. Гост лектори са водещите експерти: проф. Й. Пеловски, Лиляна Димбалова, Росица Попова, д-р Даниела Георгиева (BASF Германаия) и Първолета Лулева, МОСВ.

Участието в срещата е безплатно.

Регистрации за участие се приемат до 10 април, сряда, или до изчерпване на местата.

Форма за регистрация и програма на семинара са публикувани по-долу в прикачени файлове!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

„Новото при REACH, CLP. Споделяне на добри практики, енергийна ефективност и зелена икономика”