Колективен трудов договор за бранш
„Металургия и производство на метални изделия“

ще бъде подписан утре, 3 април, от 10.00 часа, в БСК (ул. Алабин 16-20).

Подпис под документа ще поставят ръководителите на Браншовата асоциация на металургичната индустрия и браншовите синдикати - Синдикална федерация „Металици“ към КНСБ и Национална федерация „Металургия“ към КТ „Подкрепа“.

Договорът ще се отнася за периода 2013-2015 г. и предвижда ръст в минималната работна заплата за бранша, увеличение на допълнителните трудови възнаграждения за нощен труд, увеличение на добавките за храна и др. социални придобивки за работещите в бранша.

Подписването на браншовия КТД е открито за представители на медиите!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Подписване на КТД