Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев и ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Иван Илчев ще подпишат Меморандум за сътрудничество.

Събитието ще се състои на 21 юни 2013 г. (петък) в 11.00 часа в Заседателна зала № 1 на Ректората на СУ.

Най-голямата работодателска организация и най-старото висше училище в България ще поставят началото на дългосрочно сътрудничество за повишаване на качеството на обучението в СУ в съответствие с изискванията на реалния бизнес.

С подписването на документа за първи път в нашата страна ще започне процес на обвързване на учебните планове на бакалавърски и магистърски програми на Софийския университет с резултатите от проекта на БСК за идентифициране на търсените от работодателите компетентности и т.нар. „меки умения“ по длъжности и специалности. Целта е в СУ да се въведе разработената от Националния център за оценка на компетенциите към БСК  система за външно оценяване на квалификации и умения. Тя може да се превърне в гаранция, че при завършването си възпитаниците на Софийския университет отговарят на изискванията на работодателите.

Българската стопанска камара и Софийският университет ще обединят усилията си за подготовка и изпълнение на съвместни проекти. Специален акцент в дейността ще бъде организирането на стажове и учебни практики за студентите на висшето училище. Предвидени са съвместни дейности при организирането на квалификационни и преквалификационни курсове, както и тестване и валидиране на инструменти за оценка на компетенции.

Софийският университет и Българската стопанска камара ще разработят също предложения за усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на образованието. Сред предложенията са промени в системата за планиране на приема в държавните университети и адаптирането й към изискванията на обществото и бизнеса, както и промяна в системата за финансиране на висшето образование, което да гарантира по-високо качество на обучението.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК и СУ подписват споразумение за синхронизиране на учебните програми с професионалните стандарти