09.09.2013

На 9 септември 2013 г., понеделник, от 10.00 часа, в сградата на Министерството на финансите ще се проведе съвместно заседание на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Ще бъде обсъден проект на Закон за изменение и допълнинеие на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Промените се отнасят до единната сметка и до временно въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури.

От страна на БСК в заседанието ще участват Йорданка Велинова и Григор Димитров.

Вж. Проект на ЗИД на ДОПК и Мотиви към него

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Съвместно заседание на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по бюджетна политика към НСТС